Zajęcie pasa

Stawki opłat za zajęcie pasa

Uchwała nr XX/155/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.