Zadanie pn. "Przebudowa ulicy Słowiańskiej – od początku opracowania do km 0+258"

Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość całkowita projektu: 889 886,70 zł

Łączna wartość dofinansowania: 820 900,00 zł

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych: 820 900,00 zł

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej, obejmującej ulicę Słowiańską. W ramach zadania planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i rowu odwadniającego.

Ukończenie zadania zaplanowane jest na 21 czerwca 2023 roku.