Zadanie pn. przebudowa ulicy Słowiańskiej - od km 0+258 do km 0+528 (od posesji nr 9 do posesji nr 15E)

Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość całkowita projektu: 689 724,91 zł

Łączna wartość dofinansowania: 642 490,00 zł

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych: 642 490,00 zł

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej, obejmującej ulicę Słowiańską. W ramach zadania planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i rowu odwadniającego.

Ukończenie zadania zaplanowane jest na 22 czerwca 2022 roku.