Zadanie pn. przebudowa i remont drogi gminnej obejmującej ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim

Projekt realizowany w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość całkowita projektu: 1 976 148,56 zł

Łączna wartość dofinansowania: 1 976 148,56 zł

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg: 966 731,61 zł

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 009 416,95 zł

Inwestycja dotyczy przebudowy i remontu drogi gminnej, obejmującej ulicę Leszka i Mieszka
w Wodzisławiu Śląskim (330 074 S, 330 075 S). Zadanie obejmuje roboty budowlane – przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnię oraz roboty wykończeniowe (oznakowanie poziome i pionowe, umocnienie skarp oraz uporządkowanie terenu). Ukończenie zadania zaplanowane jest na 2022 r.