Zadanie pn. modernizacja ul. bocznej Tysiąclecia

Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość całkowita projektu: 404 337,79 zł

Łączna wartość dofinansowania: 404 337,79 zł

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych: 404 337,79 zł

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej, obejmującej ulicę boczną Tysiąclecia. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi wewnętrznej do ciągu pieszo-jezdnego. Ukończenie zadania zaplanowane jest na koniec 2021 r.