Przebudowa drogi na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Wodzisławiu Śląskim - umowa podpisana

W dniu 4 marca br. w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Ślaskim została podpisana umowa na wykonanie przebudowy drogi na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Wodzisławiu Śląskim.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.

Koszt przebudowy to 3 198 059,51 zł, a oczekiwany termin ukończenia prac to 5 miesięcy od przekazania terenu wykonawcy.

Celem inwestycji jest zapewnienie infrastruktury drogowej, która umożliwi uzbrojenie oraz przygotowanie przyszłych terenów inwestycyjnych do użytku.
 
W zakres zadania wchodzi:
 
· droga z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego,
· zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej,
· chodnik z kostki brukowej betonowej,
· pobocze utwardzone tłuczniem,
· kanalizacja deszczowa odwadniająca drogę,
· oświetlenie uliczne,
· oznakowanie poziom i pionowe.