Przebudowa drogi na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim

Projekt pn." Przebudowa drogi na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Wodzisławiu Śląskim" realizowany w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całość zadania: 3 617 539,00 zł

Koszty kwalifikowane: 3 448 471,00 zł

Wartość dofinansowanie: 2 069 082,60 zł

Dofinansowanie: 60%

Termin realizacji: 03/2024 - 02/2025

Długość odcinka: 0,635 km

Zadanie obejmuje roboty budowlane – roboty ziemne, odwodnienie, podbudowa, nawierzchnia, jezdnia, pobocza, zjazdy, chodnik, oświetlenie oraz roboty wykończeniowe tj. m.in oznakowanie poziome i pionowe, elementy ulic, umocowanie skarp, plantowanie, humusowanie.