Przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Owocową w Wodzisławiu Śląskim - umowa podpisana

Dnia 15 marca br. podpisaliśmy umowę na przebudowę ul. Owocowej w Wodzisławiu Śląskim.

Inwestycja ma na celu uporządkowanie szerokości jezdni, budowę zjazdów indywidualnych, wymianę warstw konstrukcyjnych, dostosowanie do warunków technicznych.
 
Zakres robót do wykonania obejmuje:
· roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- wykonanie podbudowy,
· wykonanie nawierzchni,
· wykonanie wjazdów,
· wykonanie poboczy,
· wykonanie elementów ulic,
· roboty wykończeniowe,
· roboty elektroenergetyczne,
· wykonanie elementów BRD.
 
Wykonawcą zadania została firma BAUVIP Sp. z o.o. z z Marklowic, a nadzór inwestorski pełni firma Nadzory i Usługi Inwestorskie Mirosława Łukasik z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 
Szacowany koszt przebudowy to 1 072 840,33 zł, a oczekiwany termin ukończenia prac to 5 miesięcy od przekazania terenu wykonawcy.