Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Wodzisławiu Śląskim

Projekt pn." Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Wodzisławiu Śląskim" realizowany w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całość zadania: 816 025,00 zł zł

Koszty kwalifikowane: 755 625,00 zł

Wartość dofinansowanie: 604 500,00 zł

Dofinansowanie: 80%

Termin realizacji: 12/2023 - 06/2024

Zadanie obejmuje roboty budowlane:

  • roboty rozbiórkowe i ziemne,
  • koszt utylizacji materiałów z rozbiórki,
  • korytowanie, wykonanie podbudowy w zakresie przywrócenia prawidłowej nośności,
  • zabudowanie elementów galanterii drogowej,
  • wykonanie nawierzchnie chodników,
  • roboty porządkowe.

Remont chodników na ul. Liliowej oraz ul. 26 Marca. Zadanie polega na zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym na obszarach, które są obecnie w złym stanie technicznym i wymagają remontu.