Kolejna zima nie oszczędza naszych dróg.

Sytuacja pogodowa, w tym opady śniegu, mrozy oraz gwałtowne zmiany temperatury, skutkują szkodami na infrastrukturze drogowej, prowadząc do pojawienia się dziur i uszkodzeń nawierzchni.

Aktualnie podejmujemy intensywne działania w celu naprawy wszelkich uszkodzeń spowodowanych trwającą zimą.

Ze względu na nagłe zmiany temperatury, niektóre naprawy mogą wymagać kilkukrotnego zalepienia tych samych dziur. Jest to nieuniknione w warunkach zimowych, a nasze zespoły starają się jak najszybciej reagować na wszelkie sygnały o uszkodzeniach.

Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.