Działy

Strukturę organizacyjną Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim tworzy:

 

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Połomski

 

Dział Planowania i Inwestycji

Dział Planowania i Inwestycji realizuje zadania związane z przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem, rozliczaniem i dokonywaniem odbiorów inwestycji i remontów ma drogach, mostach, przepustach i innych obiektach inżynierskich miasta.

 

Kierownik:  Aleksandra Latacz

Dział Administracji Dróg

Dział Administracji Dróg zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem drogami gminnymi na terenie miasta, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów i reklam w pasie drogowym, lokalizację zjazdów, przygotowanie i opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego, prowadzenie stref płatnego parkowania, realizacja zagadnień związanych z wycinką drzew w pasie drogowym.

 

Kierownik: Adam Rduch

Dział Utrzymania Dróg i Gospodarki

Dział Utrzymania Dróg i Gospodarki zajmuje się utrzymaniem przejezdności dróg gminnych, konserwacją, remontami i awariami na drogach gminnych, prowadzeniem i koordynacją "Akcji Zima", a także załatwianiem spraw organizacyjnych i administracyjnych dla sprawnego funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich.

 

Kierownik: Gracjan Muczyń