Budowa parkingu przy ul. Owocowej w Wodzisławiu Śląskim wraz z placem manewrowym dla rowerzystów - umowa podpisana

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na budowę parkingu przy ul. Owocowej w Wodzisławiu Śląskim, wraz z placem manewrowym dla rowerzystów.

Wykonawcą zadania jest firma General Development Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Koszt budowy to 801.173,53 zł, a oczekiwany termin ukończenia prac to 5 miesięcy od przekazania terenu wykonawcy.

Inwestycja ma na celu utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Owocowej w Wodzislawiu Śląskim, w pobliżu obiektów użyteczności publicznej. Dodatkowo planuje się stworzenie placu manewrowego dla nauki jazdy na rowerze oraz przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. Pozostały teren utwardzony przeznaczony będzie jako miejsce do składowania nagromadzonego śniegu w okresie zimowym.

Zakres róbót do wykonania obejmuje:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- zabezpieczenie istniejących drzew oraz wycinka drzew,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa oświetlenia zewnętrznego,

- wymiana gruntu nośnego,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie barier drogowych,

- roboty wykończeniowe,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- montaż małej architektury,

- nasadzenie drzew.