Akcja Zima

AKCJA ZIMA 2023/2024

Przedstawiamy listę telefonów, pod którymi można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

 WYKAZ DRÓG LOKALNYCH MIEJSKICH NA TERENIE MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA Z PODZIAŁEM NA ZADANIA NR 1-9:

 

 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

dotyczy: ul. Bolesława Chrobrego, ul. Czarnieckiego, ul. Długa, ul. Głożyńska, ul. Grodzisko, ul. Górnicza, ul. Ks. Kard. Kominka, ul. Kokoszycka, ul. Kopernika, ul. Letnia, ul. Mszańska, ul. Oraczy, ul. Piaskowa, ul. Radlińska, ul. Skrzyszowska, ul. Starowiejska, ul. Św. Wawrzyńca, ul. Teligi, ul. Turska, ul. Wolności, ul. Żwirki i Wigury.

Podmiot utrzymujący:

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim, ul. Raciborska 3,44-361 Syrynia.

  • tel. 32 451 76 07  wew. 25
  • tel. 508 114 717

 

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich

dotyczy: ul. Jastrzębska, ul. Łużycka, ul. Marklowicka, ul. Młodzieżowa, ul. Pszowska.

Podmiot utrzymujący:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24 40-609 Katowice.

  • Koordynator ds. zimowego utrzymania dróg – 728 855 706
  • Dyżurny akcji zima całodobowo – 698 225 932

 

 Zimowe utrzymanie dróg krajowych

dotyczy: ul. Bogumińska (od skrzyżowania z ul. Witosa do granicy z Turza Śląska), ul. Rybnicka, ul. Witosa.

Podmiot utrzymujący:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Katowicach, Myśliwska 5, 40-017 Katowice.

  •  tel. 32 258 62 81